Kukurydza Pioneer

Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy, ale także uprawa, zbiór oraz zakiszanie mają wpływ na to jak przebiega proces fermentacji kiszonki z kukurydzy. Jakość zbioru i przygotowania kiszonki z kukurydzy będzie miała istotny wpływ na wydajność mleczną i kondycję Twoich krów przez najbliższe 12 miesięcy. Cztery podstawowe czynniki wpływają na prawidłowe przygotowanie kiszonki z kukurydzy, tak aby pieniądze zainwestowane w dobrej jakości nasiona dały wyższą produktywność mleczną Twoich krów.

Wilgotność i dojrzałość

Prawidłowo dobrana wczesność mieszańca gwarantująca zbiór w odpowiedniej fazie dojrzałości roślin to najważniejszy czynnik, który wpływa na wartość paszową kiszonki z kukurydzy. Racjonalne nawożenie, optymalny termin siewu we właściwej dla mieszańca obsadzie i zwalczenie chwastów gwarantuje prawidłowy rozwój łanu i uzyskanie odpowiedniej ilości masy zielonej do zakiszania o prawidłowej strukturze plonów. Optymalna faza rozwoju to taka w której ziarno ma dojrzałość odpowiednią dla technologii zbioru (kiepskim sprzętem zmuszeni jesteśmy zbierać ziarno o nieco niższej zawartości suchej masy) a łodygi i liście są żywe i zielone. Dojrzałość ziarna gwarantuje odpowiednią koncentrację energii. Zielone łodygi i liście są bardziej strawne dla przeżuwaczy a ponadto gwarantują taką wilgotność kiszonego materiału, która umożliwia odpowiednie ubicie pryzmy i stworzenie z niej warunków beztlenowych, koniecznych dla prawidłowego przebiegu fermentacji. Dodatek inokulantu ukierunkowuje fermentację, przyspiesza ją minimalizując straty a w końcu stabilizuje pryzmę biologicznie. Dobrze zrobiona kiszonka ma wysoką wartość pokarmową, jest smakowita i zdrowa. Określanie wilgotności może być wstępnie dokonane na podstawie tzw. linii mlecznej, lecz niezbędne jest oznaczenie wilgotności w całej masie roślinnej za pomocą analizatora wilgotności lub w kuchence mikrofalowej. Zbiór kukurydzy na dobrej jakości kiszonkę powinien się rozpocząć w fazie, gdy linia mleczna jest widoczna w 1/2 do 3/4 ziarniaka. Jeżeli zbiór na dużych powierzchniach przedłuża się do 5-7 dni, wilgotność, określona linią mleczną, powinna mieścić się od 2/3 do 3/4.

Długość cięcia

Długość cięcia wpływa na jakość trawienia włókna w przewodzie pokarmowym krowy. Optymalna długość cięcia zależy od ilości kiszonki oraz fizycznej wielkości pozostałych składników w całkowitej dawce pokarmowej. Odpowiednia długość cięcia wpływa na ubicie zakiszanej masy, ułatwia wybieranie z silosu i zapewnia większą stabilność kiszonki (mniejszy dostęp powietrza). Optymalna długość cięcia roślin podczas zbioru na kiszonkę z kukurydzy powinna wynosić 0,5 do 1,5 cm. Przy dłuższym cięciu wymagany jest zgniatacz ziarna w silosokombajnie. Inokulanty nigdy nie zastąpią prawidłowej techniki i technologii sporządzania kiszonki. Zastosowanie inokulantu poprawia wartość pokarmową kiszonki i zapewnia jej stabilność poprzez mniejsze straty suchej masy w trakcie wybierania z silosu.

Napełnianie, ubicie i przykrycie silosu

Od tego, jak dobrze kiszonka jest zabezpieczona przed dostępem powietrza, deszczem i wysoką temperaturą, zależy jej wartość pokarmowa. Inokulant kiszonkowy przyspiesza fermentację we wszystkich typach silosów i ułatwia trawienie włókna oraz skrobi. Napełnianie silosu musi być na tyle szybkie, aby „zdążyć” ze zbiorem przed dojrzewającą na polu kukurydzą i na tyle dokładne, aby precyzyjnie ubić zakiszaną masę. Wyparcie powietrza zapewnia lepszą fermentację i zapobiega stratom suchej masy. Ubijanie powinno przebiegać równomiernie w warstwach nie grubszych niż 15 cm. Rozrzucanie masy w silosie wieżowym musi być bardzo równomierne. Dokładne przykrycie silosu zapewnia dobrą jakość kiszonki. Należy stosować folię plastikową, dociskaną starymi oponami ułożonymi ściśle obok siebie. Należy tak zaplanować ilość przyczep do odwożenia masy roślinnej z pola oraz traktory do ubijania w silosie, aby zamknąć silos w ciągu 48 godzin!

Wybieranie z silosu

W okresie wybierania kiszonki, wszystkie zabiegi rolnika powinny się skupiać na maksymalnym ograniczeniu strat. Wybieranie kiszonki z silosu i ochrona przed dostępem powietrza (tlenu) wymaga szczególnej uwagi. Zaczyna się to już w momencie wyboru kształtu silosu. Wymiary i kształt silosu muszą być dostosowane do codziennej ilości wybieranej kiszonki. Im grubsza jest codziennie odcinana warstwa czołowa pryzmy, tym mniejsze są straty suchej masy kiszonki spowodowane wtórną fermentacją i utlenianiem. Okres przechowywania kiszonki w silosie można przedłużyć, stosując inokulanty Pioneer’a, które ułatwiają rozwój bakterii kwasu mlekowego, stabilizują kiszonkę.

ODMIANA Liczba FAO Ziarno/Kiszonka/ Biogaz CENA Uwagi
PIONEER
P8000 Z230/K230 530 Polecana
P8100 Z240/K230 520 Polecana
P8400 Z 240 530 Polecana
P8488 K 250 (B) 520 Polecana
PR39D23 Z260/K240 520 Polecana
PR39T83 Z260/K250 (B) 525
PR38Y34 Z270/K260 (B) 525
PR39F58 Z260/K260 530 Polecana
PR38N86 Z 270 540
PR38A79 Z270/K270 540
P9400 Z270/K270 540
PR38V31 Z280/K270 525
CLARICA Z280/K280 510 Polecana
P9578 Z280/K270 (B) 535
PR38A24 Z290/K290 530
P9494 Z290/K280 (B) 535
PR38H20 Z290/K290 (B) 515
PR39V43 Z200/K190 495 Polecana
PR39N39 Z230/K220 495
PR39K13 Z220/K230 495 Polecana
PR39G12 Z230/K230 450 Polecana
PR39T13 Z250/K250 (B) 475
P9025 Z270/K270 (B) 485
P9000 Z270/K270 (B) 485
PR38F70 Z290/K290 (B) 470
PR39A98 K 240 (B) 405 Polecana
PR39H32 Z240/K230 370 Polecana
PR39R86 Z260/K260 370
PR39T84 Z250/K270 370
PR39B56 K 220 (B) 370
SAATEN UNION
SUMARIS K250
Polecana
SURREAL Z270/K280

SUBRIS Z260/K270

ELECTRA Z250/K260

SURVIVOR Z230/K240

SUZY Z240/K250

ROTA K230

SUPPORT K230

BREDERO K230
Polecana
SUBITO Z250/K260
Polecana
SULEXA Z210/K220

SUMAS Z240/K250

SUNBOY Z200/K210

SUNARO Z230/K240

SUANITO Z250/K260

SUSANN Z260/K280

TK160 Z160/K170

SUCOSTA Z190/K200

SUREHAND Z200/K210

SYSTEM Z220/K230

* cena pl netto/worek(80 000 nasion)
** VAT 5%

DOPŁATA ZA DODATKOWE ZAPRAWIENIE NASION
Zaprawa PLN/worek
Gaucho® 160,-
Mesurol® 65,-

MESUROL®
Środek o działaniu odstraszającym ptaki i owadobójczym, przeznaczony do zaprawiania nasion. Zabezpiecza zasiewy kukurydzy przed ptakami. Chroni zasiewy kukurydzy przed wczesnym uszkodzeniem przez ploniarkę zbożówkę (może też działać odstraszająco na zwierzynę łowną, np. dziki).

GAUCHO®
Zaprawa owadobójcza o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczona do zaprawiania nasion kukurydzy przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin - pędraki, drutowce, ploniarka zbożówka (pierwsze pokolenie), mszyce. W roślinie działa systemicznie.

 

Choroby i szkodniki

Głownia guzowata kukurydzy Ustilago maydis (DC) Corda
Głownia poraża wszystkie nadziemne części roślin, zwłaszcza intensywnie rosnące. Na różnych częściach roślin tworzą się guzowate narośla, powodujące osłabienie wzrostu, obniżenie plonu ziarna i zielonej masy oraz pogorszenie jego jakości. Choroba rozwija się najlepiej w temperaturach 26-34 °C. W upalne lata choroba występuje często w większym nasileniu niż w lata chłodne. Porażeniu roślin sprzyja przenawożenie azotem i zranienia roślin np. gradem, szkodnikami, zabiegami pielęgnacyjnymi lub osłabienie roślin suszą. Zaprawianie nasion chroni rośliny wyłącznie przed zarażeniem pierwotnym w stadium siewki.

Głownia pyłkowa Sphacelotheca reiliana
Głownia pyłkowa infekuje stożki wzrostu kiełkujących nasion przed wydostaniem się siewek na powierzchnię gleby. Następnie grzybnia rozwija się we wzrastającej roślinie kukurydzy. Infekowane są kolby i wiechy co powoduje rozwój zarodników grzyba w miejscu ziarniaków lub pyłku kwiatowego. Tak więc np. 5%-owe porażenie głownią powoduje 5% straty plonu. Ponieważ zakażenie musi nastąpić w momencie gdy stożek wzrostu jest nadal pod powierzchnią gleby, wszystko co opóźnia wschody i wzrost początkowy może się przyczynić do wzrostu porażenia roślin. Głębsze siewy, ubicie gleby (np. na uwrociach i brzegach pól), niższe nawożenie lub inne czynniki, które spowalniają wschody mogą przyczynić się do wzrostu porażenia. Rośliny przekraczające wysokość 4-5 cm mają już tkanki odporne na infekcję. Zainfekowane rośliny są przerośnięte grzybnią, co w efekcie prowadzi do zniszczenia jej kwiatostanów, na których obserwuje się charakterystyczne objawy–kwiatostany przekształcone są w masę czarnobrunatnych zarodników. Rozwojowi grzyba sprzyja ciepła, wilgotna pogoda podczas kiełkowania i upalne, suche lato. Optymalna temperatura do rozwoju tego grzyba wynosi 21-28 °C, w ciągu roku rozwija się jedna generacja grzyba. Zarodniki mogą przetrwać w glebie do 10 lat z efektywnym okresem półtrwania 5 lat (50% w 1-szym roku, 25% w 2-gim roku, 12% w 3-cim roku itd). Z powodu długiego okresu przeżywalności zarodników zmianowanie nie jest tak skuteczne jak w przypadku innych chorób. Istotna jest więc konieczność uprawy odmian o zdecydowanie większej odporności na głownię pyłkową lub stosowanie odpowiednich zapraw nasiennych.

Fuzariozy Fusarium sp.
Powodują wiosną zgorzel siewek a na jesieni łamanie łodyg i wyleganie roślin. Chore rośliny żółkną, więdną i obumierają a wschody są przerzedzone. Rośliny porażone fuzariozami w czasie dojrzewania łamią się i wylegają a kolby pleśnieją. Porażeniu sprzyjają wczesne przymrozki oraz chłodna i wilgotna jesień.

Drutowce Elaterideae
Larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych, barwy przeważnie żółtej lub żółtorudej z ciemną głową i trzema parami odnóży, długości 15-25 mm. Rozwój larw przebiega w glebie i trwa od 2 do 4 lat. Larwy na wiosnę przemieszczają się do górnych warstw gleby, gdzie wgryzają się do wnętrza ziarniaków i niszczą je częściowo lub całkowicie. Drutowce niszczą też młode rośliny, podgryzają ich korzeń zarodkowy wskutek czego rośliny więdną, żółkną i giną. Na polu drutowce w większym nasileniu występują przeważnie placowo, toteż objawem są puste miejsca na polu. Największe szkody drutowce wyrządzają w kukurydzy uprawianej w 2 lub 3 roku po zaoranych użytkach zielonych, koniczynie lub zachwaszczonych i zaperzonych wieloletnich nieużytkach. Przypada to najczęściej na trzeci lub czwarty rok ich rozwoju.

Ploniarka zbożówka Oscinella frit.L.
Mała muchówka, pojawiająca się w kwietniu/maju, składa jaja u nasady liści zbóż jarych i kukurydzy, pojedynczo, wzdłuż nerwu głównego. Najczęściej duże szkody powoduje w latach o chłodnej wiośnie (maj). Jaja składane są na kukurydzę w fazie 2-3 liścia. Wylęgłe po kilku dniach larwy wgryzają się do roślin, drążąc kanały kierują się do najmłodszych tkanek. Uszkadzają zawiązki liści a niekiedy stożek wzrostu, powodując zahamowanie wzrostu roślin i tworzenie pędów bocznych. Uszkodzone rośliny grubieją u nasady, są słabo rozwinięte i wytwarzają 2-4 pędy boczne. Kolby późno i nierównomiernie dojrzewają. Najczęściej rośliny nie zawiązują kolb, liście są zwinięte i zwarte, co utrudnia wyrzucanie wiechy.

Omacnica prosowianka Pyrausta nubilalis. Hubn. = Ostrinia nubilalis L.
Gąsienica (larwa) ma 8 par odnóży, jest słabo owłosiona. Młode gąsienice są żółtawe, dorosłe - barwy cielistej, brudnożółtej czasem z odcieniem czerwonawym, z niewyraźnymi, brązowymi plamkami na bokach każdego segmentu. Na grzbiecie występuje ciemniejszy pasek, podbrzusze jasne, głowa ciemno-brązowa. Długość gąsienic dochodzi do 30 mm. Zimują w nasadowej części łodygi, na wysokości ok. 10 cm. Gąsienice wgryzają się do wnętrza rośliny, drążąc kanały. Na zewnątrz wyrzucają trociny wraz z odchodami, widocznymi w kątach liści. Wydrążone łodygi łamią się (lipiec/sierpień) na różnych wysokościach, obłamują się także kolby. Żerowanie w rdzeniu kolby powoduje zasychanie kolb, gorsze ich wykształcenie. Mogą być także zjadane miękkie ziarniaki. Ziarno jest drobniejsze, dolna część łodygi jest osłabiona. Największe straty ziarna wynikają z opadania kolb i łamania się łodyg.

Śmietka kiełkówka Hylemyia florilega Zett. = Delia platura Meig.
Muchówki składają jaja pod grudki gleby, w resztki roślinne. Najbardziej szkodliwe są larwy I i II pokolenia. Larwy niszczą kiełkujące ogórki i inne dyniowate, fasolę, groch, bób, bobik, łubin oraz kukurydzę. Świeżo wylęgłe larwy żerują w oborniku i resztkach roślinnych. Larwy atakują nabrzmiałe nasiona i kiełki niszcząc je często przed ich wyjściem na powierzchnię gleby. Szkody są szczególnie częste w terenach osłoniętych, w rejonach stałej uprawy roślin dyniowatych, strączkowych i warzywnych. Chłodna i wilgotna pogoda sprzyja rozwojowi larw, kiedy kiełkowanie nasion jest opóźnione. Często występuje na polach regularnie nawożonych obornikiem oraz na glebach wilgotnych i próchnicznych. Należy odchwaszczać pola, dokładnie przyorywać obornik ponieważ wabi muchówki do składania jaj. W rejonach stałego występowania zaprawiać nasiona zaprawą zalecaną przez IOR. W 1999 roku po raz pierwszy zaistniały warunki pogodowe sprzyjające jego wystąpieniu także na kukurydzy. Dotychczas szkodnik ten nie występował masowo na kukurydzy. Objawiało się to pustymi pasami w różnych miejscach na polu, często braki wschodów były widoczne na pojedynczych rzędach na odcinku 2-3 m, ziarniaki były spęczniałe, ale bez kiełka. Wewnątrz ziarniaka można było znaleźć kilka żerujących larw, powodujących jego gnicie.

 

Co to jest GMO?

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (genetically modified organisms - GMO) to organizmy, w których materiał genetyczny został zmieniony za pomocą metod inżynierii genetycznej. Tworzenie organizmów zmodyfikowanych genetycznie polega na włączeniu do DNA organizmu jednego gatunku genu pochodzącego z organizmu innego. Rośliny modyfikuje się genetycznie przede wszystkim po to, by były łatwiejsze w uprawie. Wprowadza się do nich geny, które uodparniają je na choroby, szkodniki i herbicydy lub poprawiają jakość roślin jak i ich skład chemiczny. Użycie do siewu nasion genetycznie ulepszonych roślin spowoduje, że ponosząc niższe niż obecnie koszty rolnicy będą mogli uprawiać odporne na trudne warunki odmiany zbóż, owoce i warzywa mające walory lecznicze, a nawet plantacje dostarczające surowce do produkcji paliwa czy przydatne w innych sektorach przemysłu. Komisja Europejska 8 września 2004 zdecydowała, że kukurydza genetycznie modyfikowana z genem MON 810 (odporność na omacnicę prosowiankę tzw. Bt) jeżeli została wpisana do Katalogu Wspólnotowego, może być uprawiana na terenie całej Unii Europejskiej. Polska jest jednym z największych producentów kukurydzy w Unii: powierzchnia uprawy kukurydzy obejmuje ponad 700 tys. ha. Wprowadzana na rynek kukurydza z genem MON 810 jest odporna na omacnicę prosowiankę, motyla, którego gąsienice potrafią zniszczyć nawet połowę plonu, jeśli rolnicy nie zabezpieczą się za pomocą kosztownych i szkodliwych dla środowiska pestycydów. Ponad 14 lat temu na świecie upraw genetycznie modyfikowanych roślin nie było wcale. W 2010 roku obsiano już nimi na świecie 148 mln ha. To w większości soja, kukurydza i bawełna. Uprawy GM spowodowały od 1996-2009 roku redukcję zużycia pestycydów na świecie o 393 mln Kg.

 

Zalecenia agrotechniczne

Przygotowanie pola:

 • Najlepsza jest orka zimowa
 • Zabiegi wiosenne ograniczyć do minimum
 • Zastosowanie agregatu uprawowego składającego się z ciężkiej brony oraz wału strunowego jest zupełnie wystarczające
 • Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych i kultywatorów o łapach sprężystych - narzędzia te spulchniają glebę zbyt głęboko i przesuszają wierzchnią warstwę gleby co daje opóźnione i nierównomierne wschody, dopuszczalne jedynie na glebach zlewnych
 • Umieszczenie nasion na twardym i wilgotnym podłożu oraz przykrycie 4-5 cm warstwą ciepłej gleby to najlepsze warunki do kiełkowania i wschodów
 • Na glebach bardzo lekkich należy rozważyć możliwość uprawy uproszczonej.
Siew:
 • Termin siewu: gdy temperatura gleby na głębokości siewu osiągnie 8-10 °C, (tj. od 15 kwietnia do 5 maja)
 • Głębokość siewu: 4-5 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lekkich (uprawa przedsiewna gleby na tej samej głębokości co siew)
 • Gęstość siewu: nie za gęsto!, koniecznie należy przestrzegać zaleceń producentów nasion. Rzadszy siew jest mniejszym błędem niż zbyt gęsty, zwłaszcza w latach suchych. Zalecana obsada roślin na ha dotyczy ilości roślin przy zbiorze. Przy siewie należy zwiększyć ilość wysiewanych nasion, uwzględniając zdolność kiełkowania oraz ewentualne straty. Zwiększona norma wysiewu nie powinna przekraczać 5-10% oczekiwanej obsady przy zbiorze. Na glebach lżejszych należy przyjmować dolną granicę gęstości, na cięższych górną
 • Siać należy wyłącznie siewnikiem punktowym (pneumatycznym lub mechanicznym, rozstawa rzędów 75-80 cm)
 • Redlice powinny być ostre, aby nasiona wpadały w klinowatą redlinę (równomierność rozmieszczenia nasion w rzędzie)
 • Prędkość siewu: nie za szybko! maksymalnie 6km/h (ok. 100m/1 min.).

Ilość wysiewu i obsada roślin
Na losowo wybranych rzędach odmierzyć odcinek 5m i policzyć rośliny. Następnie odszukać w tabeli obsadę na 1 ha. Wskazane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach pola. Można powtarzać pomiary na wszystkich rzędach całej szerokości siewnika. Pozwoli to na sprawdzenie precyzji siewu poszczególnych sekcji siewnika.

BRAND BONUS dla członków PIONEER BUSSINESS CLUB
PIONEER BUSSINES CLUB jest otwarty dla wszystkich, którzy dokonują zakupów produktów firmy Pioneer (nasiona kukurydzy, rzepaku, i inokulanty i przystąpią do klubu). Członkowie klubu, którzy zakupią w 2013 produkty Pioneer'a za ogólną wartość 10 000,-zł skorzystają z systemu rabatowego


Produkty:

FAO K 230 Z 230 Średnio wczesny Rewelacyjny mieszaniec na ziarno, kiszonkę, skrobię. mieszaniec wysoko plonujący na kiszonkę o dobrej strawności, wysokiej jakości daje wysokie plony suchej masy i energii z ha na ziarno średnio wczesny o bardzo wysokim potencjale...

FAO K 230 Z 240 Wczesny Mieszaniec na ziarno i kiszonkę wysokiej jakości. mieszaniec wysoko plonujący w uprawie na ziarno i kiszonkę średniowczesny o bardzo wysokim potencjale bardzo dobry wzrost początkowy wysoka tolerancja na chłody rośliny średnio...

FAO Z 240 Wczesny Mieszaniec na ziarno wysokiej jakości. mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów i szybkiego dojrzewania plonuje wysoko i stabilnie średniowczesny o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno kolby bardzo szybko dojrzewają,...

FAO K 250 Wczesny Mieszaniec kiszonkowy. mieszaniec o doskonałej kombinacji wysokich plonów i wysokiej strawności plonuje wysoko i stabilnie, wysoka zawartość suchej masy przy zbiorze średnio wczesny o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkę łodygi i...

FAO K240 Z 260 Wczesny Mieszaniec niski, wysoko plonujący na ziarno także w suchych warunkach. mieszaniec średnio wczesny, typowo ziarnowy o bardzo wysokim potencjale plonowania w uprawie na ziarno i CCM dobry wigor siewek rośliny niskie, o znakomitym systemie...

FAO K260 Z 260 Średnio późny Uniwersalny na ziarno i kiszonkę. mieszaniec ziarnowo-kiszonkowy o bardzo wysokim potencjale plonowania we wszystkich kierunkach uprawy rośliny średniej wysokości, bogato ulistnione o wysokiej strawności włókna i zawartości skrobi...

FAO K280 Z 280 Późny Ceniona przez polskich rolników. mieszaniec uniwersalny o bardzo wysokim potencjale plonowania w uprawie na ziarno i kiszonkę rośliny średniowysokie, bogato ulistnione, szczególnie ceniony na suche ziarno strawność i koncentracja energii bardzo...

FAO K190 Z 200 Bardzo wczesny Mieszaniec bardzo wczesny i strawny. mieszaniec bardzo wczesny na kiszonkę o wysokiej strawności na ziarno wczesny o wysokim potencjale plonowania jak na tę klasę bardzo dobry wigor wzrostu początkowego z dobrą tolerancją na chłody...

FAO K230 Z 220 Średnio wczesny Mieszaniec idealny na przemiał. mieszaniec uniwersalny ziarnowo-kiszonkowy rośliny średniowysokie z nisko osadzoną kolbą, zdrowe aż do zbioru dobrze plonujący na ziarno, CCM - dobrze się młóci kiszonka wysokiej jakości przy dobrych...

FAO K230 Z 230 Wczesny Mieszaniec stabilny na ziarno i kiszonkę w chłodnych warunkach. mieszaniec uniwersalny o bardzo wysokim potencjale plonowania we wszystkich kierunkach użytkowania rośliny bardzo wysokie o mocnych łodygach, odpornych na wyleganie, bogato ulistnione...

FAO K240 Wczesny Mieszaniec o dużych plonach kiszonki, wcześnie dojrzewa. mieszaniec typowo kiszonkowy o bardzo wysokim potencjale plonowania rośliny wys., bogato ulistnione o mocnych łodygach odpornych na wyleganie, kolby wysoko osadzone polecany do uprawy na kiszonkę...

FAO K230 Z240 Średnio Wczesny Mieszaniec stabilny na kiszonkę i ziarno w suchych warunkach. mieszaniec uniwersalny polecany do uprawy we wszystkich kierunkach o bardzo wysokim potencjale plonowania w uprawie na ziarno daje wysokie i stabilne plony rośliny...

Frontend