PR39H32

FAO K230 Z240
Średnio

Wczesny Mieszaniec stabilny na kiszonkę i ziarno w suchych warunkach.

  • mieszaniec uniwersalny polecany do uprawy we wszystkich kierunkach o bardzo wysokim potencjale plonowania
  • w uprawie na ziarno daje wysokie i stabilne plony
  • rośliny średniowysokie, bogato ulistnione dające kiszonkę o znakomitych parametrach jakościowych
  • strawność i dostępność energii w kiszonce bardzo wysoka
  • duża odporność na wyleganie
  • daje bardzo wysokie plony ziarna o niskiej wilgotności w tej klasie wczesności
  • ziarno nadaje się na przemiał

Zalecenia uprawowe:
Toleruje okresowe niedobory wody, stabilnie plonuje w różnych warunkach klimatycznych i glebowych.

Frontend